[box_header title=”Biz hakda” type=”h2″ bottom_border=”1″ class=”align-left”]

“Oguz ýol” Hojalyk jemgyýeti – türkmen gurluşyk kärhanasy bolup, 1992-nji ýylda esaslandy. “Oguz ýol” Hojalyk jemgyýeti Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşiginiň agzasy bolup durýar.

Hojalyk jemgyýeti gurluşyk taslama işlerini, şeýle hem ýaşaýyş jaýlaryny, medeni-ylmy gurama jaýlaryny, çagalar baglaryny, sagaldyş merkezlerini gurmagy we ýollary gurmak boýunça işleri alyp barýar.

[items_list additembutton=”” class=”margin-top-20″]

Asyl maksadymyz – işlerimizi ýokary hilli, gysga wagtda, tygşytly we ylmyň soňky gazananlaryny ornaşdyrmak arkaly amala aşyrmak hem-de gelejekki nesillerimize uzak wagtlap hyzmat etjek gözel binalary galdyrmak.

[/items_list]

[featured_item icon=”wrench” title_link=”1″ icon_link=”1″]Tebigaty we daşky gurşawy goramak[/featured_item]
[featured_item icon=”measure” title_link=”1″ icon_link=”1″]Öz zähmetimizi mukaddes hasaplamak we öz hünärimizi hormatlamak[/featured_item]
[featured_item icon=”bucket” title_link=”1″ icon_link=”1″]Ýokary öndürijilik[/featured_item]
[featured_item icon=”globe” type=”big” counter=”25″ title_link=”1″ icon_link=”1″]1992-nji ýyldan bäri[/featured_item]
[featured_item icon=”house-2″ type=”big” counter=”7″ title_link=”1″ icon_link=”1″]Taslamalaryň sany[/featured_item]
[featured_item icon=”briefcase” type=”big” counter=”450″ title_link=”1″ icon_link=”1″]Işgärlerimiziň sany[/featured_item]